Disclaimer

  • Door deze website te gebruiken stemt u impliciet in met deze disclaimer.
  • De inhoud van deze website is door Mikrocentrum met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter Mikrocentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolkomenheden in de verschafte informatie.
  • Mikrocentrum mag naar eigen inzicht de verschafte informatie wijzigen of verwijderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.
  • Daar waar wordt verwezen naar bestanden of websites van derden aanvaardt Mikrocentrum geen enkele verantwoordelijkeheid voor die inhoud.
  • U vrijwaart Mikrocentrum en diens vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen in de ruimste zin des woords.
  • Oneigenlijk of niet geautoriseerd gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan van op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Mikrocentrum te worden verzocht. 

Wij spreken op RapidPro 2018

Vincent Wegener

RAMLAB

Jeroen Bruyndonckx

TEN