Disclaimer

  • Door deze website te gebruiken stemt u impliciet in met deze disclaimer.
  • De inhoud van deze website is door Mikrocentrum met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter Mikrocentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolkomenheden in de verschafte informatie.
  • Mikrocentrum mag naar eigen inzicht de verschafte informatie wijzigen of verwijderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.
  • Daar waar wordt verwezen naar bestanden of websites van derden aanvaardt Mikrocentrum geen enkele verantwoordelijkeheid voor die inhoud.
  • U vrijwaart Mikrocentrum en diens vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen in de ruimste zin des woords.
  • Oneigenlijk of niet geautoriseerd gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan van op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Mikrocentrum te worden verzocht. 

Contactpersonen

Charlotte de Jong
Eventmanager RapidPro

c.jong@mikrocentrum.nl

Karin Mous
Eventmanager MBD Solutions Event, Virtual (R)evolution, Smart Maintenance Congres

k.mous@mikrocentrum.nl

Geneviève Soeropaiman
Projectmedewerker Events

g.soeropaiman@mikrocentrum.nl

Margo Steer
Projectmedewerker Events

m.steer@mikrocentrum.nl
>