3DDeltaweek 2 FillWzkwMCw0NzFd

3D Delta Week 2021: spotlight op 3D in de Lage Landen

Uniek grensoverschrijdend evenement bundelt activiteiten in de Benelux

Zet alvast een streep in je agenda: 6-10 december 2021. Dan vindt de eerste editie van de 3D Delta Week plaats. Als het aan de vier initiatiefnemers ligt, vind je hier straks alles wat de Lage Landen op het vlak van 3D manufacturing te bieden hebben gebundeld in één internationaal multi-event.

De Lage Landen hebben best een positie opgebouwd als het om additive manufacturing gaat. Hier hebben bedrijven zoals Materialise, Layerwise (3D Systems), Additive Industries, Ultimaker, DSM en andere hun thuisbasis, net als veel universiteiten en kennisinstellingen, waarvan sommige mee aan de basis van de technologie hebben gestaan. Bovendien is er een ecosysteem van voornamelijk MKB-ondernemingen die met 3D manufacturing in bredere betekenis op wereldklasse niveau opereren. “Dit soort bedrijven willen we zichtbaar maken met de 3D Delta Week door het internationale publiek in onze keuken te laten kijken. Want dan ervaar je de kracht van de regio, die met name in de ketensamenwerking zit,” zegt Ruben Fokkema, International Business Development manager bij Brainport Eindhoven. Hij ziet de 3D Delta Week als een uitgelezen kans om het buitenland hierheen te halen, zodat buitenlandse partijen zichzelf kunnen overtuigen van wat Vlaanderen en Nederland op het vlak van additive manufacturing te bieden hebben. “Onze voorkeur is het buitenland naar ons toe te halen in plaats van andersom.”

Ambities

Brainport Eindhoven, de ontwikkelingsmaatschappij van de 21 Brainport gemeenten, is één van de vier founding fathers van de 3D Delta Week, die in december 2021 een week lang de 3D productie in Nederland en Vlaanderen in de schijnwerpers zet. Daartoe hebben naast Brainport Eindhoven ook Flam3D, Mikrocentrum en Jakajima de handen ineengeslagen. Al voordat het coronavirus toesloeg, overlegden deze vier partijen over hoe ze kunnen samenwerken om een week lang evenementen te organiseren waarin de hele waardeketen leert, netwerkt en onderzoekt hoe met 3D productietechnologie de volgende stap kan worden gemaakt. Want de aandacht op de regio vestigen bij buitenlandse partijen is slechts één van de ambities. Het moet ook een ontdek-, leer- en netwerk evenement worden voor de maakindustrie, kennisinstellingen en overheden. “Er zijn veel clusters en verbanden in de regio actief, maar ze werken naast elkaar. Dat willen we doorbreken”, legt Kris Binon uit, directeur van Flam3D.

Digitale productie

De 3D Delta Week bundelt van 6 – 10 december 2021 tal van activiteiten op het vlak van 3D technologie. Dan zullen congressen van Jakajima plaatsvinden, het ledenevent van Flam3D, RapidPro van Mikrocentrum, dat dit evenement speciaal voor de 3D Delta Week enkele maanden verplaatst. Brainport Eindhoven wil partijen uit Zuidoost Azie en de VS juist in die week hierheen halen. “En we hopen dat andere partijen zich aansluiten met activiteiten”, zegt Kris Binon. “Laten we van Leuven tot Groningen in die week evenementen organiseren. We profiteren maximaal van de buzz die ontstaat als we straks bussen moeten inzetten om bezoekers van het ene naar het andere evenement te brengen.”

Een week lang gonst het dan van activiteiten rond 3D technologie. Behalve dat de 3D Delta Week het aanbod in de Lage Landen internationaal op de kaart moet zetten, krijgt het evenement ook een duidelijke regionale functie. “Met de 3D Delta Week kunnen we het thema digitale productie veel breder en beter presenteren”, zegt Tom Wessels, eventmanager bij Mikrocentrum. Het initiatief sluit naadloos aan op de transformatie die RapidPro dit jaar heeft ingezet. “RapidPro is groot geworden door 3D printen, maar digital manufacturing gaat om veel meer. Model Based Definition kunnen we hierin laten landen. Net als Virtual en Augmented reality. En zo kunnen we samen meer thema’s benoemen. Door activiteiten te bundelen, kunnen we duidelijk maken dat je hier moet zijn voor informatie, dat je hier je netwerk opbouwt, in de Lage Landen Delta.” Want, eerlijk is eerlijk, die behoefte bestaat er nog wel degelijk bij veel maakbedrijven. 3D technologie, of het nu 3D printen is, Model Based Definition of digitale platformen voor maakdelen; er is nog steeds zendelingenwerk nodig om het midden- en kleinbedrijf te overtuigen van de kansen en ze mee te krijgen in deze ontwikkeling. Dat komt deels door de complexiteit van de technologie, meent Kris Binon maar ook doordat de versnipperde activiteiten tot nog toe niet de ware potentie aan de dag leggen. “Door alle richtingen groter en breder te zien, krijg je een stroming in een bepaalde richting. In je eentje lukt dat niet.”

Feestje voor Nederland en Vlaanderen

Alle vier de initiatiefnemers van de 3D Delta Week benadrukken dat het een 3D feestje van heel Vlaanderen en Nederland wordt. Zoals Kris Binon al aangaf: van Kortrijk tot en met Groningen en nog verder. Partijen die in 2021 iets willen organiseren op het vlak van 3D technologie, worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de 3D Delta Week. “Elke partij heeft zijn eigen doelgroepen; soms is dat een vertical dat weer z’n eigen publiek trekt. Door de bundeling kan er kruisbestuiving optreden”, zegt Pieter Hermans van Jakajima, de matchmaker voor innovatieve technologie. Jakajima gaat in elk geval het Aerospace 3D Printing Conference en het 4D Printing event tijdens de 3D Delta Week organiseren. “Additive zal dit keer de hoofdrol spelen, maar we kijken ook naar toekomstige technieken, of geïntegreerde oplossingen voor additive manufacturing en 3D CNC’, geeft Pieter Hermans als voorbeeld.

Aanzet tot meer samenwerking

Ruben Fokkema hoopt dat de 3D Delta Week grotere partijen, zoals 3D printerfabrikanten en materiaalproducenten, inspireert om het initiatief op te pakken, zodat er een meer structurele samenwerking tot stand komt. “De regio heeft een enorme potentie door de competenties die er zijn, maar die worden lang niet altijd verzilverd. Laten we dit met partners in de regio oppakken en de markt samen ontwikkelen.” De Business Development Manager ziet daarbij de regio veel ruimer dan de Brainportgemeenten. Het gaat dan volgens hem echt om de Lage Landen, de rivierendelta. “Bij iedereen leeft de behoefte om met elkaar de markt te maken. Maar niemand neemt het initiatief. Hoe krijgen we de partijen zover dat ze als één geheel de markt gaan ontwikkelen?”

KADER

3d Delta Week in een notendop

De 3D Delta Week vindt van 6 – 10 december 2021 plaats in Vlaanderen en Nederland. Het is een uniek gegeven dat dergelijk grensoverschrijdend multi-evenement plaatsvindt. De vier initiatiefnemers organiseren verschillende evenementen rond 3D productie, maar ze nodigen iedereen uit zich hierbij aan de sluiten. Dit kunnen zowel onderzoeks- als kennisinstellingen zijn, bedrijven, scholen, kortom iedereen die met 3D-technologie bezig is. De evenementen worden opgenomen in een gezamenlijke agenda, zodat bezoekers in één oogopslag een overzicht hebben van alle activiteiten die in die week plaatsvinden. Het gaat niet om 3D-printen alleen, maar alles wat eigenlijk met 3D productie te maken heeft.

Voor meer informatie: bezoek de website van 3D Delta Week www.3Ddeltaweek.com