nieuw coronavirus in china 1

Vanuit de organisatie: maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19)

Als evenement- en opleidingsorganisator volgt RapidPro organisator de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) nauwgezet. Zo houden we dagelijks de adviezen vanuit het RIVM in de gaten en zorgen we voor passende maatregelen, ook in samenspraak met samenwerkingspartners, om risico’s te vermijden. Het welzijn van onze bezoekers staat uiteraard voorop. Graag delen we de door ons genomen maatregelen en enkele adviezen.

Evenementen bij Mikrocentrum op locatie

Binnen onze locatie vinden wekelijks evenementen en opleidingen plaats. Op onze locatie hebben we desinfectie handgel op alle toiletten en bij de receptie geplaatst.

Algemene adviezen:

  • Was/reinig regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten, met zeep of desinfecterende handgel.
  • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
  • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
  • Vermijd handenschudden met andere personen of was/desinfecteer na het schudden direct uw handen.
  • Bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt, neem direct telefonisch contact op met uw huisarts.
  • Indien u een bezoek brengt aan een gebied waar meldingen zijn van het coronavirus, zorg dan dat u niet in aanraking komt met levende dieren

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, dan kunt contact opnemen.