• 14:00-14:25
  • Zaal 2 - MBD-Engineering
  • Lezing in het Nederlands

MBD, wat kan een MKB-er ermee?

  • Jo van de Put
  • Koninklijke Metaalunie

Ter versterking van de  concurrentiepositie moeten ondernemers steeds werken aan het optimaliseren van de in het bedrijf toegepaste werkprocessen. Vanuit deze behoefte aan optimalisatie wordt gekeken naar de rol die MBD hierbij kan vervullen. Wanneer verstevigt MBD de concurrentiepositie en wanneer leidt MBD tot een verzwakking van de concurrentiepositie? Bij het beantwoorden van deze vragen wordt gekeken vanuit het belang van een MKB-er en niet vanuit het belang van grote klanten!