• 10:30-11:00
  • Zaal 2 - SMC
  • Lezing in het Nederlands

Analytics

  • Henny van de Beek
  • NOVOTEK Benelux

Veel bedrijven hebben inmiddels een database met historische procesdata tot hun beschikking. Vanwege de alsmaar groter wordende hoeveelheid data en complexere onderlinge verbanden, volstaan de standaard analyse en rapportage tools echter niet meer. Voor het verkrijgen van nuttige informatie uit deze procesdata is de volgende stap het gebruik maken van geautomatiseerde analyse-tools. Tijdens deze presentatie ontvangt u uitleg over de te nemen stappen en mogelijkheden. Vervolgens demonstreren we deze aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld.