• 11:45-12:10
  • Zaal 1 - MBD-Maak
  • Lezing in het Nederlands

Digitek 4.0: Implementatie van MBD in de Vlaamse Maakindustrie

  • Dr. Ir. Koen Deprez
  • Odisee
  • Kevin Sel
  • Thomas More

Digitek 4.0 ( https://digitek4.one/ ) is een VlaamsTetra-project dat zich toespitst op de digitale technieken omtrent producttekeningen die industrie 4.0 met zich meebrengt. De focus ligt op Model Based Definition (MBD) doorheen de volledige product lifecycle. Drie hogescholen Vives, Thomas More en Odisee, samen met een consortium van Vlaamse kleine, middelgrote en grote bedrijven werken verschillende cases uit om praktische kennis op te doen rond MBD. Er wordt nagegaan in hoeverre de huidige MBD technologieën nu al een antwoord op de huidige industriële noden kunnen bieden. De introductie van MBD in het onderwijs en navorming wordt niet uit de weggegaan.