• 15:05-15:30

Engineering van animal handling, flow en scanning platform - Van prototyping tot low-volume manufacturing

  • Jeroen Bruyndonckx
  • TEN

De weg van een klantenwens naar een effectief prototype loopt vaak via verschillende toeleveranciers, elk met hun eigen specialisaties en kwaliteiten. TEN heeft in nauwe samenwerking met Molecubes deze verschillende productiemethodes, materiaaleisen, typische toleranties en prototyping mogelijkheden samengebracht. Het resultaat van deze ‘proto-engineering’ is te zien in 3 medische scanners (PET, CT en SPECT scanner) en enkele afgeleide projecten (bedstage, docking station, …).